در این نوشته با جواب صفحه 35 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 35 علوم ششم

فکر کنید

یکی از بازیکنان فوتبال، در یک مسابقه بر اثر برخورد با بازیکن حریف، دچار شکستگی ساق پا شد، پس از چند ماه استراحت و درمان، مجدّداً به میدان بازی فوتبال برگشت. به نظر شما اگر همان پای این بازیکن، دوباره آسیب ببیند، احتمال شکستگی پای او در کدام قسمت بیشتر است؟

احتمال شکستگی در همان قسمتی که قبلاً شکسته شده بود بیشتر است.

گفت و گو

آیا شما تاکنون زمین لرزه ای را تجربه کرده اید؟ آیا می دانید قبل از وقوع، در هنگام وقوع و پس از وقوع زمین لرزه چه اقداماتی را باید انجام دهید؟

 با راهنمایی معلّم خود درباره ی این موارد گفت وگو و جدول زیر را کامل کنید.

آیا شما تاکنون زمین لرزه‌ای را تجربه کرده‌اید؟ آیا می‌دانید قبل از وقوع، در هنگام وقوع و پس از وقوع زمین لرزه چه اقداماتی را باید انجام دهید؟ با راهنمایی معلمّ خود درباره‌ی این موارد گفت‌وگو و جدول زیر را کامل کنید.

اقدامات قبل از وقوع زمین‌لرزهاقدامات هنگام از وقوع زمین‌لرزهاقدامات بعد از وقوع زمین‌لرزه
مقاوم سازی ساختمان‌ها
شناسایی و مشخص کردن مکان‌های امن
تقویت سرعت نیروهای امداد
برگزاری مانور زمین‌لرزه
به همراه داشتن وسایل کمک‌های اولیه
برگزاری کلاس‌های آموزشی برای آماده شدن هنگام زلزله
آمادگی برای تخلیه فوری محل
حفظ خونسردی
سریع رسیدن نیروهای امداد برای کمک
پناه گیری مناسب
رفتن به مکان‌های امن
خارج کردن خود از آن محل
از وسایلی که احتمال سقوط دارند دوری کنیم (کمد‏‌‏ و آینه)
کمک به افراد کم‌ توان
کمک به مصدومین
رفع خسارات
راهنمایی مصدومین
کمک به مردم
توجه به هشدار و پیام‌های مسئولین
قطع کردن برق محل
قطع کردن گاز محل
جواب صفحه 35 علوم ششم

برچسب شده در: