در این نوشته با جواب صفحه 35 قران نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 35 قران نهم

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پاداش، یاران، جاودان، ترس، انجام می‌دادند، اندوهگین می‌شوند

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
1خَوفترس4خالِدینَجاودان
2یَحزَنونَاندوهگین می‌شوند، غمگین می‌شوند5جَزاءپاداش
3اَصحاباهل، یاران6کانوا یَعمَلونَانجام می‌دادند، عمل می‌کردند
جواب صفحه 35 قران نهم

معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1- قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ: گفتند پروردگار ما الله است.

2- فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ: پس ترسی بر آنها نیست.

3- وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ: و آنها اندوهگین می‌شوند.

4- أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّهِ: آنها اهل بهشت هستند.

5- خَالِدِینَ فِیهَا: جاودان در آن هستند.

6- جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ: پاداشی به خاطر آنچه انجام می‌دادند.

برچسب شده در: