در این نوشته با جواب صفحه 36 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 36 پیام های آسمانی هشتم

خودت را امتحان کن

1- عذاب‌های جهنم را چه کسی به وجود آورده است؟ توضیح دهید.

این عذاب‌ها همان کارهای زشتی است که دوزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستادند، مثلا کسی که در دنیا همیشه با زبانش دیگران را آزار می‌دهد، در جهنم همواره در محاصره مارها و عقرب‌های گزنده قرار می‌گیرد، پس جهنم را نیز خود جهنمیان با اعمال خود به وجود می‌آورند.

2- وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می‌اندازند، او چه پاسخی به آنها می‌دهد؟

خداوند به شما وعده‌های راست داد و من وعده‌های دروغ. شما خودتان وعده‌های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه‌های دروغ مرا باور کردید. پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

3- آیا نعمت‌ها و پاداش‌های همهٔ بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟
خیر، با توجه به اعمال صالح، رفتار و کردار هر انسان و میزان نزدیکی هر انسان به خداوند در این دنیا، وضعیتمان در بهشت متفاوت است.

پیشنهاد

در قرآن کریم می‌خوانیم:
در روز قیامت، بهشتیان از دوزخیان می‌پرسند: چه چیزی این گونه شما را به سوی جهنم کشانید؟
جهنمیان در پاسخ، چهار کار خود را برمی‌شمارند که به سبب آنها گرفتار عذاب شده‌اند. شما می‌توانید با مراجعه به سورهٔ مدثّر (آیات 43 تا 46) این سؤال و جواب را یادداشت کرده و برای دوستانتان در کلاس بازگو کنید.

1- ما از نمازگزاران نبودیم.
2- مسکینیان را طعام نمی‌‌دادیم.
3- با اهل باطل به بطالت می‌‌پرداختیم.
4- روز جزا را تکذیب می‌‌کردیم.