در این نوشته با جواب صفحه 37 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 37 ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه 37 ریاضی هفتم

1- محیط مربعی 12 متر است. طول ضلع آن چقدر است؟

12÷4=3

در تساوی مقابل عدد 12 را به جای چه حرفی باید قرار دهید؟ چرا؟

P=4a

به جای حرف P چون 12 اندازه محیط است باید به جای P قرار داده شود.

چه چیزی مجهول است و باید مقدار آن را به دست آورید؟

a مجهول است.

این مقدار از حل کدام رابطه به دست آمده است؟

تقسیم 12 بر 4

2- حالا می‌خواهیم ببینیم پاسخ رابطهٔ 6n+7=37 چیست؟ یعنی چه عددی به جای n در نظر بگیریم تا تساوی برقرار شود؟ برای این کار به جای n عددهای مختلف را قرار دهید. درستی یا نادرستی تساوی را بررسی کنید.

جواب صفحه 37 ریاضی هفتم
جواب صفحه 37 ریاضی هفتم

کدام عدد تساوی را برقرار کرد؟ 5

پاسخ معادله چیست؟ 5

جواب کاردرکلاس صفحه 37 ریاضی هفتم

پاسخ معادله‌های زیر را با حدس و آزمایش پیدا کنید.

8x−7=17

جواب صفحه 37 ریاضی هفتم
جواب صفحه 37 ریاضی هفتم

آیا حدس زدن و آزمایش کردن همیشه راه حل مناسبی است؟ چرا؟ خیر وقت‌گیر است و ممکن است به جواب نرسیم.

گام به گام سایر صفحات درس معادله

برچسب شده در: