در این نوشته با جواب صفحه 39 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 39 علوم دوم

شما در محیط زندگی خود با شنیدن صدا یا دیدن نور از چه چیزهایی آگاه می‌شوید؟

با شنیدن صدای بوق متوجه می شویم خودرو رد می شود و با دیدن نور پلیس می فهمیم که ماشین پلیس نزدیک است و از شنیدن و دیدن رعد برق از بارش باران باخبر می شویم.

آمبولانس با کمک نور و صدا، راه را باز می‌کند.

1- اگر راننده‌ای ناشنوا باشد، چگونه متوجّه نزدیک شدن آمبولانس می‌شود؟

از دیدن نور چراغ چشمک زن آمبولانس.

2- عابر نابینا چگونه متوجّه نزدیک شدن آمبولانس می‌شود؟

با شنیدن صدای آژیر آمبولانس.

3- وظیفه‌ی راننده‌ها هنگام نزدیک شدن آمبولانس چیست؟

راه را برای او باز کنید تا بیمارش را زودتر به بیمارستان برساند.

برچسب شده در: