جواب صفحه ۳۹ مطالعات سوم


haladars دی 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۳۹ مطالعات سوم

در این نوشته با جواب صفحه 39 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 39 مطالعات سوم

1- به نظر شما مریم از چه چیزی ناراحت شد و خجالت کشید؟

یاد ورقه های سفیدی افتاده که آنها را مچاله کرده و در سطل زباله انداخته بود و زحمت های مادرش را که برای خرید دفتر کشیده بود را نادیده گرفته بود.

جواب نوع 2:از این‌که ورقه‌های سفید دفترش را مچاله کرده و در سطل زباله انداخته بود و مادرش را برای خرید دفتر به زحمت انداخته بود.

2- آیا شما تصمیمی شبیه به تصمیم مریم در زندگی تان گرفته اید؟ در کلاس تعریف کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه