در این نوشته با جواب صفحه 39 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 39 مطالعات سوم

به این تصویر ها نگاه کنید. شغل این افراد چیست؟ آن ها درآمد خود را از چه راهی به دست می آورند؟

image 51

خلبان، آموزگار، کشاورز، مکانیک، کارگر، محقق.

از طریق فعالیت و مهارت های شغلی خود.

1- چرا افراد باید شغل های مختلف داشته باشند؟ اگر همه یک شغل داشته باشند، چه اتفاقی می افتد؟

چون انسان نیاز های مختلفی دارد و اگر همه یک شغل داشته باشند، فقط یک نیاز انسان تامین می شود.

2- شما چه شغل هایی را بیشتر دوست دارید؟ چرا؟

شغل های فنی چون علاقه ی من به کار های فنی و مهارتی است.