جواب صفحه ۴ ریاضی هفتم


haladars مهر 5, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 4 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 4 ریاضی هفتم

راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

1- مجموع سنّ سه نفر 14 سال و حاصل ضرب سنّ آنها 70 است. سنّ بزرگ ترین نفر چقدر است؟

 7 سال است.

ابتدا با راهبرد الگوسازی همهٔ حالت‌هایی را که ضرب سه عدد طبیعی برابر 70 می‌شود، بنویسید.
به این جدول چه ستونی باید اضافه کنید تا حالت‌های نامطلوب حذف و فقط حالت مطلوب باقی بماند؟

مجموع سن‌هانفر سومنفر دومنفر اول
× 727011
 × 383521
 × 201451
× 181071
× 14752

2- دوست شما یک عدد حسابی کوچک تر از 100 را در نظر گرفت. شما باید با طرح چند سؤال، عدد مورد نظر را پیدا کنید. او فقط می‌تواند به سؤال‌های شما بله و خیر بگوید. چگونه می‌توان عدد مورد نظر را پیدا کرد؟

در واقع از 0 تا 99 100 عدد وجود دارد که فقط یکی مطلوب و مورد نظر است و باقی عددها نامطلوب‌اند. با این توضیح‌، کدام یک از سؤال‌های زیر مناسب‌تر است؟ چرا؟

– آیا عدد مورد نظر شما 27 است؟
– آیا عدد مورد نظر شما زوج است؟ *
– آیا عدد مورد نظر شما یک رقمی است؟
– آیا عدد مورد نظر شما از 50 بزرگ‌تر است؟ *

با توجّه به پاسخی که به سؤال‌های بالا دادید، یک روش طرح سؤال همراه با نظم و ترتیب بیان کنید که بتوان با پرسیدن آنها به عدد مورد نظر رسید.

 سوالی مناسب است که بتوان با آن تعداد بیشتری از پاسخ‌های نادرست را حذف کرد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. Army💜🫂

    واقعا مفید🫂❤