در این نوشته با جواب صفحه 4 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 4 مطالعات سوم

از زمان تولد تا کنون، قد شما بلندتر و وزن شما بیشتر شده است.

از آن زمان چه تغییرات دیگری در بدن شما به وجود آمده است؟

بلندتر شدن قد، بیشتر شدن وزن

1- وقتی متولد شدید، به چه نوع غذایی نیاز داشتید؟

شیر

2- برای اینکه نیاز شما برطرف شود، چه می کردید؟

گریه

3- وقتی کودکی دوساله بودید، با چه اسباب بازی هایی سرگرم می شدید؟ آیا بازی های امروز شما با دو یا سه سالگی تان فرق دارد؟

3- با اسباب بازی های موزیکال و وسیله هایی که تولید صدا می کردند.

بله، امروزه بیشتر بازی های فکری و آموزشی انجام می دهم.

آیا تغییراتی در نیازهای شما به وجود آمده است؟

بله، الان بیشتر نیاز به یادگیری و رشد دارم.