جواب صفحه ۴۰ ریاضی هفتم


haladars آبان 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴۰ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 40 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

در صورتی که تمرین‌های ترکیبی زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن می‌شوید، این فصل را به خوبی آموخته‌اید.

image 213

از 2 برابر  عددی 1 واحد کم می‌کنیم حاصل مساوی 7 می‌شود. آن عدد چیست؟

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه