در این نوشته با جواب صفحه 40 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 40 هدیه ششم

با کمک دوستانتان نام دیگری برای درس بیابید. دلیل انتخاب خود را نیز بگویید.

«الگوی برتر» چرا که امامان به خاطر صفات و رفتار نیکشان همواره به عنوان الگو در زندگانی ما شناخته می‌شوند و این درس سعی دارد که رفتارهای این بزرگان را بیشتر به ما بیاموزد.

هر یک از این تصویرها با کدامیک از ویژگی های اهل بیت (علیهم السّلام) ارتباط دارد؟

جواب صفحه 40 هدیه ششم
جواب صفحه 40 هدیه ششم

امام علی (علیه السّلام) می فرماید:

مَن اَحَبَّنا فَلیَعمَل بِعَمَلِنا

هر کس ما را دوست دارد، پس شبیه ما عمل می کند

با توجّه به معنای این حدیث در موارد زیر بهترین برخورد چیست؟

الف) کسی شما را مسخره می کند یا به شما ناسزا می گوید. شما از دست او خیلی ناراحت و عصبانی  هستید و تصمیم می گیرید ….

در این لحظه خودم را کنترل می کنم و عصبانیت خودم را فرو می برم.

ب) در بازی، دوستتان ناخواسته به شما برخورد می کند. روی زمین می افتید و پایتان زخمی می شود.  به سرعت بلند می شوید، به طرف او می روید و ….

با ملایمت از او می پرسم که چرا اینقدر خشن بازی می کنی و ازش خواهش می کنم که با آرامش بازی کند.

پ) یکی از صمیمی ترین دوستانتان در حضور شما از دیگران بدگویی می کند؛ شما ….

بهش تذکّر می دهم که غیبت نکند و صحنه را ترک می کنم.

برچسب شده در: