در این نوشته با جواب صفحه 41 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 41 ریاضی دوم

شکل مربّع انتهای کتاب را با قیچی ببرید و روی خط‌های رسم شده را نیز قیچی کنید. حالا مربّع شما به 7 تکّه تقسیم شده است.

image 459

سعی کنید با کنار هم قرار دادن این 7 تکّه دوباره همان مربّع را بسازید. با این 7 تکّه شکل‌های بسیار زیادی می‌توان ساخت. در زیر 2 نمونه از این شکل‌ها رسم شده است. شما سعی کنید این شکل‌ها را با استفاده از خطوط رسم شده بسازید.

image 457

حالا سعی کنید شکل‌های جالب دیگری درست کنید.

خلاق باش

با شابلون مانند نمونه کامل کنید.

جواب صفحه 41 ریاضی دوم
جواب صفحه 41 ریاضی دوم

برچسب شده در: