جواب صفحه ۴۱ علوم دوم


haladars مهر 30, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴۱ علوم دوم

در این نوشته با جواب صفحه 41 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 41 علوم دوم

مقایسه کنید

1- صدای دست زدن دو انگشتی و دست زدن معمولی را با هم مقایسه کنید. کدام بلندتر است؟

دست زدن دو انگشتی آهسته و دست زدن معمولی بلند است.

2- چگونه می‌توان با طبل و سوت، هم صدای بلند و هم صدای آهسته تولید کرد؟

صدای بلند با دمیدن شدید سوت و صدای آهسته با ضربه ملایم روی طبل تولید می شود و این کار را می توان به صورت معکوس با دمیدن آهسته سوت آهسته و ضربه محکم به طبل انجام داد.

3- از میان صداهای گاو، جوجه، کلاغ کدام صدا از همه نازک‌تر است؟ کدام صدا از همه کلفت‌تر است؟

صدای جوجه از همه نازک تر و صدای گاو از همه کلفت تر است.

کار در منزل

به صداهای اعضای خانواده‌ی خود، خوب گوش کنید. صدای کدام یک از همه کلفت تر و کدام یک از همه نازک‌تر است؟

صدای پدر کلفت تر و صدای خواهر کوچک تر نازک تر است

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه