جواب صفحه ۴۱ علوم نهم


haladars مرداد 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴۱ علوم نهم

در این نوشته با جواب صفحه 41 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 41 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه 41 علوم نهم

مسافت و جابه‌جایی هر دو از جنس طول‌اند و برحسب متر (m) اندازه‌گیری می‌شوند، ولی می‌توانیم آنها را برحسب واحدهای بزرگ‌تر یا کوچک‌تر طول نیز بیان کنیم.


الف) مسافت طی شده در شکل 3 را برحسب متر و کیلومتر(km) بیان کنید.
متر 1418 = 200+ 323 + 300+ 73 + 320+ 202
یک کیلو متر و418 متر
ب) با توجه به مقیاس داده شده روی شکل، جابه‌جایی دانش آموز را به کمک خط کش به دست آورید.

870 متر

جواب فکر کنید صفحه 41 علوم نهم

یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازهٔ بردار جابه‌جایی‌اش یکسان باشد؟

اگر جسم روی خط راست حرکت کند، مسافت و جابجایی برابر می‌شوند.

جواب خود را بیازمایید صفحه 41 علوم نهم

شکل زیر مسیر پیموده شده توسط یک دونده را نشان می‌دهد. مسافت و بردار جابه‌جایی دونده را روی شکل مشخص کنید.

image 249 6

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه