در این نوشته با جواب صفحه 42 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 42 دین و زندگی دهم

پیام آیه زیر را بنویسید.

وَ ما هٰذِهِ الحَیاهُالدُّنیا اِلّا لَهوٌ وَ لَعِبٌ وَ اِنَّ الدّارَ الآخِرَهَ لَهِیَ الحَیَوانُ لَو کانوا یَعلَمونَ.

این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت، زندگی حقیقی است اگر می دانستند

مفهوم: کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی اخرت