جواب صفحه 42 ریاضی یازدهم فنی

در این نوشته با جواب صفحه 42 ریاضی یازدهم فنی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 42 ریاضی یازدهم فنی

1) وضعیت خط‌های به معادلهٔ 2y+5x=c را به ازای مقادیر مختلف c، توصیف کنید. شیب این خط‌ها چقدر است؟

تمام این خطوط با هم موازی هستند و برای مقادیر مختلف ، عرض از مبدا آنها مختلف خواهد بود شیب آنها ۵/۲- است.

2) وضعیت خط‌های به معادلهٔ 2y+cx=4  را به ازای مقادیر مختلف c، توصیف کنید. این خط‌ها از چه نقطه مشترکی می‌گذرند؟

این خطوط متقاطع هستند و شیب آنها با تغییر مقدار » تغییر میکند این خطور یکدیگر را در… نقطه (2و0) قطع میکند

3) آیا هر خطی در صفحهٔ مختصات، نمودار یک تابع خطی است؟ چرا؟

خیز خطوطی که به موازات محور عرض ها (Y) است نمودار تابع نیستند زیرا هر x فقط یک y نداریم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه