جواب صفحه ۴۲ ریاضی یازدهم فنی


haladars آبان 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴۲ ریاضی یازدهم فنی

در این نوشته با جواب صفحه 42 ریاضی یازدهم فنی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 42 ریاضی یازدهم فنی

1) وضعیت خط‌های به معادلهٔ 2y+5x=c را به ازای مقادیر مختلف c، توصیف کنید. شیب این خط‌ها چقدر است؟

تمام این خطوط با هم موازی هستند و برای مقادیر مختلف ، عرض از مبدا آنها مختلف خواهد بود شیب آنها ۵/۲- است.

2) وضعیت خط‌های به معادلهٔ 2y+cx=4  را به ازای مقادیر مختلف c، توصیف کنید. این خط‌ها از چه نقطه مشترکی می‌گذرند؟

این خطوط متقاطع هستند و شیب آنها با تغییر مقدار » تغییر میکند این خطور یکدیگر را در… نقطه (2و0) قطع میکند

3) آیا هر خطی در صفحهٔ مختصات، نمودار یک تابع خطی است؟ چرا؟

خیز خطوطی که به موازات محور عرض ها (Y) است نمودار تابع نیستند زیرا هر x فقط یک y نداریم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه