جواب صفحه ۴۲ علوم دوم

جواب صفحه ۴۲ علوم دوم

مهر 30, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 42 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 42 علوم دوم

آزمایش کنید

– آیا می‌دانید صدا چگونه تولید می‌شود؟ برای یافتن پاسخ، آزمایش زیر را انجام دهید.

یک حلقه‌کش، دو مداد، یک کتاب و نوارچسب بردارید.

1- حلقه‌ی‌کش را دور کتاب انداخته و دو قلم را زیرکش به فاصله‌ی دور از هم قرار دهید. با نوارچسب کش‌ها را روی قلم‌ها محکم کنید.

2- کش را به سمت خود کشیده و آن را رها کنید و این کار را چند بار انجام دهید.

– آیا لرزش کش را می‌بینید و صدای آن را می‌شنوید؟

– بر اثر لرزش اجسام صدا به وجود می آید.

– بله. با لرزش کش صدا تولید می شود.

مشاهده کنید

دست خود را جلوی گردنتان بگذارید و صحبت کنید. آیا چیزی احساس می‌کنید؟

لرزش احساس می‌کنیم و در اثر آن صدا تولید می‌شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه