در این نوشته با جواب صفحه 42 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 42 علوم دوم

آزمایش کنید

– آیا می‌دانید صدا چگونه تولید می‌شود؟ برای یافتن پاسخ، آزمایش زیر را انجام دهید.

یک حلقه‌کش، دو مداد، یک کتاب و نوارچسب بردارید.

1- حلقه‌ی‌کش را دور کتاب انداخته و دو قلم را زیرکش به فاصله‌ی دور از هم قرار دهید. با نوارچسب کش‌ها را روی قلم‌ها محکم کنید.

2- کش را به سمت خود کشیده و آن را رها کنید و این کار را چند بار انجام دهید.

– آیا لرزش کش را می‌بینید و صدای آن را می‌شنوید؟

– بر اثر لرزش اجسام صدا به وجود می آید.

– بله. با لرزش کش صدا تولید می شود.

مشاهده کنید

دست خود را جلوی گردنتان بگذارید و صحبت کنید. آیا چیزی احساس می‌کنید؟

لرزش احساس می‌کنیم و در اثر آن صدا تولید می‌شود.

برچسب شده در: