در این نوشته با جواب صفحه 42 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 42 علوم هفتم

فعّالیت

دربارۀ استحکام این ساختمان‌ها در برابر حوادث طبیعی مانند زمین لرزه و سیل گفت‌وگو کنید. در گفت‌وگوی خود به ارتباط استحکام ساختمان با مواد به کار رفته در ساخت آن بپردازید

جواب صفحه 42 علوم هفتم
جواب صفحه 42 علوم هفتم

در شکل سمت راست فقط از خاک برای ساختن بنا استفاده شده است و از اسکلت فلزی یا بتن استفاده نشده است. بنابراین مقاومت آن در برابر سیل و زلزله کم است و مخصوصاً اگر شدت زلزله بالا باشد. ساختمان نشان داده شده در شکل وسط نسبت به ساختمانی که در شکل سمت راست نشان داده شده مستحکم‌تر است. در ساختمانی که در شکل سمت چپ نشان داده شده، از اسکلت فلزی، بتن و مصالح ساختمانی محکم‌تر استفاده شده است. بنابراین در مقابل زلزله و سیل مقاومت بالاتری دارند.

آزمایش کنید

وسایل و مواد: مقوا، ماسه، سیمان، تشتک، آب، سیم یا توری فلزی
روش آزمایش
1- چهار قوطی مقوایی مکعبی شکل به ابعاد 10 × 5 × 50 سانتی‌متر بسازید وآنها را شماره گذاری کنید.

image 151

2- دو تشتک جداگانه بردارید. در اولی پنج لیوان ماسه و یک لیوان سیمان و مقدار کافی آب و در دومی پنج لیوان ماسه، دو لیوان سیمان و مقدار کافی آب بریزید و خوب هم بزنید.

3- در قوطی شمارۀ (1)، بتن به دست آمده در تشتک اول و در قوطی شمارۀ (2) از بتن تشتک دوم بریزید؛ سپس بگذارید تا یک هفته به حال خود باقی بمانند و خشک شوند.

4- در هر یک از قوطی‌های شمارۀ (3) و (4) ابتدا دو عدد سیم یا توری فلزی با قطرهای یکسان، قرار دهید و آنها را با بتن‌ها پر کنید. اجازه دهید تا یک هفته به حال خود باقی بمانند و خشک شوند.

5- پس از یک هفته با طراحی یک آزمایش استحکام بتن‌های خشک شده را بررسی و مقایسه کنید.

image 152

توجه: قطعه‌های بتنی را هر روز با ریختن آب خیس کنید.
استحکام بتن قوطی‌های شماره (3) و (4) بیشتر از استحکام بتن قوطی شماره‌ٔ (2) است و استحکام بتن قوطی شماره‌ٔ (2) بیش‌تر از استحکام بتن قوطی شماره‌ٔ (1) است.

برچسب شده در: