جواب صفحه ۴۲ فیزیک دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۴۲ فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۴۲ فیزیک دهم

در شکل زیر، نیروی شناوری Fb و نیروی وزن W وارد بر چند جسم نشان داده شده است. با توجه به نیروی خالص وارد بر هر جسم، وضعیت آن را به کمک یکی از واژه‌های شناوری، غوطه‌وری، فرو رفتن و بالارفتن توصیف کنید.

جواب صفحه 42 فیزیک دهم
جواب صفحه ۴۲ فیزیک دهم


– نیروی شناوری بیشتر از وزن بادکنک محتوای گاز هلیم است و بادکنک رو به بالا می‌رود.


– نیروی شناوری با وزن قطعه برابر است و قطعه روی آب شناور می‌ماند.


– نیروی وزن بیشتر از نیروی شناوری است و قطعه سنگ درون آب سقوط می‌کند تا به کف ظرف برسد.


– نیروی شناوری با نیروی وزن برابر است و جسم درون آب به صورت غوطه ور می‌ماند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه