جواب صفحه ۴۲ فیزیک دهم


haladars آبان 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴۲ فیزیک دهم

در این نوشته با جواب صفحه 42 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 42 فیزیک دهم

در شکل زیر، نیروی شناوری Fb و نیروی وزن W وارد بر چند جسم نشان داده شده است. با توجه به نیروی خالص وارد بر هر جسم، وضعیت آن را به کمک یکی از واژه‌های شناوری، غوطه‌وری، فرو رفتن و بالارفتن توصیف کنید.

جواب صفحه 42 فیزیک دهم
جواب صفحه 42 فیزیک دهم


– نیروی شناوری بیشتر از وزن بادکنک محتوای گاز هلیم است و بادکنک رو به بالا می‌رود.


– نیروی شناوری با وزن قطعه برابر است و قطعه روی آب شناور می‌ماند.


– نیروی وزن بیشتر از نیروی شناوری است و قطعه سنگ درون آب سقوط می‌کند تا به کف ظرف برسد.


– نیروی شناوری با نیروی وزن برابر است و جسم درون آب به صورت غوطه ور می‌ماند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه