در این نوشته با جواب صفحه 42 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 42 هویت اجتماعی دوازدهم

در مقابلِ هویت اسلامی

شاه ایران، با اینکه پادشاه یک کشور اسلامی بود و خود را مسلمان معرفی می کرد، امّا با کشورهایی همکاری می کرد که با مسلمانان دشمنی دیرینه داشتند و هویت اسلامی سرزمین فلسطین و بیت المقدس و مسجدالاقصی را نفی می کردند.

به طور مثال، رژیم صهیونیستی که سرزمین فلسطین را اشغال کرد و صدهاهزار فلسطینی را از خانه شان آواره ساخت و بسیاری از زنان و مردان و کودکان را کشت، رابطه ای صمیمی و مخفیانه با محمدرضاشاه داشت. کمک های محمدرضا به این رژیم چنان مؤثر بود که سرنگونی وی ضربه سنگینی را بر رژیم صهیونیستی وارد کرد. گزارش خیلی محرمانه کارشناس آمریکایی که برای وزارت خارجه خودشان تهیه شده، بیانگر این حقیقت است:

طبقه بندی: خیلی محرمانه

تاریخ: 4 ژانویه 1979 (14 دی 1357)

سفارت آمریکا، تل آویو به: وزارت خارجه، واشنگتن

موضوع: اسرائیل و تحولات ایران

1- خلاصه: اسرائیلی ها با حالت بهت زده و هراسناکی سیر فروریختگی ایران به اعماق را نظاره کرده اند. انتظار می رود که انقراض رژیم شاه تعصب گرایی اسلامی نوظهور را در خاورمیانه تقویت نماید که به طور مؤثر بر فروش نفت به اسرائیل تأثیر می گذارد، هشتاد هزار یهودی ایرانی را در معرض خطر قرار می دهد و سپس ثبات منطقه ای را که درپی ریزی جریان صلح خاورمیانه در سال های آتی عامل مهمی می باشد، مورد تهدید قرار خواهد داد. فقط تعداد معدودی از افراد تردید دارند که دولت بعدی تهران رابطه اسرائیل با ایران را قطع نماید.

2- درست مثل همه ما، اسرائیلی ها با حالت بهت زده و هراسناک سیر فروریختگی ایران به اعماق را نظاره کرده اند. آنها معتقدند رژیم ثابت قدم، وفادار، دوست و طرفدار غربِ شاه، به صورت اصلاح ناپذیری از هم پاشیده شده و در انتظار جانشین پیش بینی شده اش می باشد. در برخی افراد این شبهه وجود دارد که دولت بعدی تهران به رهبری هر که باشد به اکثر و اگر نه تمام جنبه های رابطه نزدیک و از روی دقت ایجاد شده بین ایران و اسرائیل، پایان می بخشد. از نظر برخی تحلیلگران اسرائیلی فقط یک کودتای نظامی به اسرائیل توانایی می دهد تا حداقل مقداری از روابط خود را با ایران نجات دهد.

3- برای اسرائیل یک رابطه نزدیک با ایران از کیفیتی عالی و بنیادی و همچنین اهمیتی سمبلیک برخوردار می باشد. همکاری نظامی و اطلاعاتی پراهمیتی در خلال سالیان دراز بین دو کشور ایجاد شد. شرکت های اسرائیلی در پروژه های عمرانی و ساختمانی ایران شرکت داشته اند که با احتساب صادرات، سالیانه ٣٠٠ میلیون دلار به دست آورده اند. از نظر سمبلیک، اسرائیلی ها به رابطه نزدیکشان با ایران مسلمان به عنوان نشانه ای دال بر اینکه کشور یهودی در خاورمیانه از نظر همه مطرود محسوب نمی شود، نگریسته اند. هرچند ایران روابط دیپلماتیک با اسرائیل برقرار ننمود ولی دفاتر رابط به عنوان هیئت های نمایندگی دیپلماتیک در همه امور عمل کردند، منتها به صورت بی نام.

منبع: اسناد لانه جاسوسی آمریکا، جلد ٧، صفحات ٢۵ و ٢۶، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

سوال:

1- چرا اسرائیلی ها از انقلاب اسلامی ایران مبهوت شده بودند؟

1- به این دلیل که می دانستند که حکومت مورد علاقه آنان در ایران فرو می پاشد و همچنین می دانستند که چه کسی رهبری ایران را بدست خواهد گرفت و در نتیجه تماما ارتباط خود را با این رژیم قطع خواهد نمود.

2- اسرائیل از ارتباطش با ایران، در دورۀ شاه، چه استفاده هایی می کرد؟

الف) ایران صادر کننده 70 درصد نفت مایحتاج رژیم اسرائیل بود.

ب) روابط دیپیماتیک با این رژیم نداشت، ولی دفاتر رابط به این دو به عنوان هیئت های نمایندگی دیپلمات در همه امور عمل می کردند.

ت) در پروژه های عمرانی و ساختمانی ایران شرکت داشته اند که از این جایگاه سالیانه 300 میلیون دلار برای خود ارزآوری می کرده اند.

پ) به غیر از ایران، همه کشورهای مسلمان خلیج فارس و حتی مصر، اسرائیل را تحریم کردند.

3- چرا در این سند، اسلامِ فعال و عدالت خواه و مخالف آمریکا و اسرائیل «تعصب گرایی اسلامی نوظهور» معرفی می شود؟

در سند فوق، «تعصب گرایی اسلامی نوظهور» به عنوان یک تهدید برای اسرائیل و آمریکا معرفی می‌شود. این تعصب گرایی به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه که مخالف آمریکا و اسرائیل است، توصیف شده است. همچنین، بحث درباره تأثیر آن بر فروش نفت به اسرائیل و خطر بروز تغییرات در منطقه ناشی از آن نقل شده است.

با توجه به مباحث گفته شده دربارۀ تعامل و تناسب ابعاد مختلف هویت فردی و اجتماعی، پدیده های زیر را تشریح کنید.

1- رواج شدید عمل های زیبایی در ایران؛ آیا تمامی عمل های زیبایی برخلاف ارزش ها و هنجارهای دینی جامعۀ ایران است؟ آیا عمل ها، بسط ارزش ها و هنجارهای فرهنگ غرب نیست؟

خیر؛ تمام عمل های زیبایی برخلاف ارزش ها و هنجارهای دینی جامعه ایران نیست؛

خیر؛ همه عمل ها رواج دهنده ارش و هنجار غربی نمی باشد؛ بعضی از عمل ها چنین اند.

2- رواج ارزش های دنیوی از قبیل فردگرایی، تجمل گرایی، مال اندوزی و… در کشورهای اسلامی

رواج ارزش های دنیوی در کشورهای اسلامی باعث خمودگی، پسرفت به سمت ارزش های غیرمتعالی و در نهایت مستعمره و زیردست شدن برای کشورهای سلطه هستند.

3- آسیب ها و مسائل زیست محیطی تولید شده به وسیله مردم و سازمان های عمومی و دولتی در ایران

باعث از بین رفتن محیط زیست اطراف و از بین رفتن گونه های جانوری می شود و نسل های آینده این سرزمین را دچار مشگل می کند.

4- خروج آمریکا از پیمان پاریس )کاستن از انتشار گازهای گلخانه ای(

باعث آلوده تر شدن جوّ کره زمین و آب شدن یخ های قطبی، گرم شدن زمین و درنهایت زیر آب رفتن شهر های ساحلی می شود.

5- حمایت مردم و دولت ایران از مظلومان جهان

این نوع حمایت ها باعث عقب نشینی حکومت ظالم می شود.

6- حمایت همه جانبه دولت های غربی و برخی از دولت های اسلامی از رژیم اشغالگر قدس

باعث جری شدن این رژیم برای دست زدن به انواع جنایات در خاورمیانه می شود.

7- وقوع جنبش های زیست محیطی در کشورهای غربی و تصویب قوانین سخت گیرانه در دفاع از محیط زیست و پدیدآمدن تکنولوژی های سبز و صدور کارخانه ها و صنایع سنگین این کشورها به سایر جوامع

باعث جلوگیری از بهم ریختن جوّ و محیط زیست کره زمین از مشکلات زیست محیطی می شود و باعث حفظ گونه های جانوری می شود.