در این نوشته با جواب صفحه 42 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 42 پیام های آسمانی نهم

جواب پیشنهاد صفحه 42 پیام های آسمانی نهم

1. وقتی بخواهیم از کسی یاد کنیم، معمولا به لقبی از او اشاره می کنیم که بالاترین و بهترین لقب اوست. به این عبارت که ما در تشهد نمازهای خود م یگوییم، توجه کنید.

وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمّدًا عَبدُه و وَ رَسولُه و…

دربارهٔ اینکه چرا از پیامبر اکرم ابتدا با لقب عبد و سپس با لقب رسول یاد می شود، تحقیق کنید و در کلاس برای هم کلاس یهایتان بخوانید.

علت این موضوع که پیامبر اکرم ابتدا با لقب عبد و سپس با رسول خدا یاد می شود  این است که ایشان از ابتدا رفتاری عبد گونه داشته و یکتا پرست بوده اند و در سن ۴۰ سالگی به مقام رسالت برگزیده شده و رسول الله شدند.

2. دربارهٔ ماجرای مرگ ابراهیم فرزند حضرت محمد که در کودکی از دنیا رفت و اتفاقاتی که در آن روز افتاد، تحقیق کنید و ارتباط آن را با ویژگی سوم پیامبران یعنی مبارزه با عقاید باطل و خرافات بیان کنید.

ابراهیم فرزند رسول خدا که پیش از دو سالگی از دنیا رفت در روز وفات او، کسوف رخ‌داد. پیامبر برای جلوگیری از ارتباط دادن کسوف با مرگ او فرمود: «خورشید و ماه بخاطر مرگ کسی نمی‌گیرند.» و با این سخن، با عقاید خرافی که مردم درباره پسر ایشان می گفتند که ابراهیم به خاطر کسوف فوت کرده مبارزه می کرد.

جواب فعالیت صفحه 42 پیام های آسمانی نهم

چه خرافه هایی در منطقه ای که در آن زندگی می کنید، وجود دارد؟

1) اگر موی سر را در راه بریزند، گنجشک برده و با آن لانه می سازد و صاحب مو سر گیجه می گیرد.

2) اگر ناخن گرفته شده را زیر دست و پا بریزند، فقر می آورد.

3) دندان افتاده را باید سه بار شست و سپس دفن کرد و در سوراخ دیوار گذاشت.

به نظر شما چرا مردم به دنبال این امور می روند؟

تمامی این خرافات ناشی از جهل و نادانی و عقاید باطل است . باید با آن ها مبارزه کرد.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 42 پیام های آسمانی نهم

1. یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید .

حضرت ایّوب که می دید تمامی مشکلات و سختی هایی که در زندگی برایش پیش می آید، به خواست خدا و برای امتحان کردن اوست، در برابر تمامی آن ها صبر کرد.

2. چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند؟

زیرا به راه خود و آنچه به آن دعوت کردند ایمان داشت.

3. سه مورد از ویژگی های مهم پیامبران را نام ببرید.

الف) تسلیم دربرابر امر خداوند

ب) استقامت و پایداری در راه خدا

ج)  پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آن ها