در این نوشته با جواب صفحه 43 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 43 علوم هفتم

آزمایش کنید

در حدود 50 گرم آهک را در یک ظرف بریزید و دو لیوان آب روی آن اضافه کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید؛ سپس با استفاده از کاغذ «پی‌اچ» مشخص کنید مخلوط آب آهک خاصیت اسیدی دارد یا خیر.

اگر بر روی کلسیم اکسید (آهک زنده) آب ریخته شود، بر اثر واکنش با آب گرما ایجاد می‌کند که موجب بخار شدن قسمتی از آب می‌شود در این عمل، آهک بر اثر جذب آن متورم شده سپس به صورت گرد سفیدی در می‌آید که اصطلاحاً آهک مرده نامیده می‌شود؛ زیرا در تماس با آب، دیگر واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. این عمل را شکفته شدن آهک نیز می‌گویند. هرگاه مقداری آب به آهک مرده اضافه شود به شیر آهک تبدیل می‌شود که اگر آن را صاف کنیم محلول زلالی که در حقیقت محلول سیر شده‌ٔ کلسیم هیدروکسید در آب است. حاصل می‌شود که به آب آهک موسوم است. مخلوط آب آهک خاصیت بازی دارد، زیرا کاغذ پی اچ (تورنسل) در آن به رنگ آبی در‌ می‌آید. اگر سنگ آهک را در دمای بالا قرار دهیم آب خود را از دست داده و تبدیل به آهک می‌شود سپس با اضافه کردن خاک رس به آن تبدیل به سیمان می‌شود.

فعّالیت

جدول زیر اطلاعاتی دربارۀ مقدار تولید و مصرف سیمان در کشورمان را نشان می‌دهد. با بررسی آن به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.

سالتولید سیمان (تن)مصرف سیمان (تن)
13833300031000
13896100050000
13926800056000
13945800049000
13967000058000
13986100043000
13996800053000
14006200059000
جواب صفحه 43 علوم هفتم

الف) با جست‌وجو در منابع معتبر جدول را کامل کنید

جواب صفحه 43 علوم هفتم
جواب صفحه 43 علوم هفتم

ب) نمودار ستونی مقدار تولید سیمان را در سال‌های متفاوت رسم کنید.

جواب صفحه 43 علوم هفتم
جواب صفحه 43 علوم هفتم

پ) در چه سال‌هایی کشور ایران صادر کنندهٔ سیمان بوده است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

نمودار تولید سیمان در سال های 1377و 1385 میزان تولید سیمان با میزان مصرف در داخل کشور برابر بوده مازادی برای صادرا ت وجود نداشته است.

برچسب شده در: