در این نوشته با جواب صفحه 44 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 44 فارسی دوم

جواب درست یا نادرست صفحه 44 فارسی دوم

1- رفتگر مدرسه‌ی ما را تمیز می کند.

نادرست

2- دانش آموزان پرتلاش و مهربان را معلم پرورش داده است.

درست

3- این خانه های گرم و راحت را کشاورز کوشا ساخته است.

نادرست

4- ………………………………………………………….. .

4- درخت ها و گل ها را باغبانان پر تلاش در باغ کاشته اند.

درست

جواب گوش کن و بگو صفحه 44 فارسی دوم

1- از چه کسانی یا از چه راه هایی می توانیم پاسخی مناسب، برای پرسش هایمان پیدا کنیم؟

می توان با پرسیدن از معلم و پدر و مادر و با مشورت افراد دانا و آگاه و استفاده از مجله و کتاب های مناسب و یا رایانه پاسخ پرسش های خود را پیدا کنیم.

2- به جز دوستانی که در این درس با آنها آشنا شدیم، چه کسان دیگری دوستان ما هستند؟

خیاط ها که لباس های زیبا برای ما می دوزند. میوه فروش ها که میوه و سبزی های تازه به ما می فروشند. آرایشگرها که موهای مار ا اصلاح و مرتب می کنند.

3- چگونه از خدا، برای چیزهای خوب و قشنگی که آفریده است، سپاسگزاری می کنی؟

من با انجام کارهای خوب و درست، با کمک کردن به پدر و مادرم، افراد پیر و نیازمند و گوش کردن حرف های معلم و بزرگترها از خدای مهربان سپاسگزاری می کنم.

4- ……………………………………………………. .

4 -اگر مامور راهنمایی و رانندگی نبود ؛چه اتفاقی در شهر می افتاد؟

خیابان ها نامنظم بود و رفت آمد ماشین ها نامرتب بود و ترافیک و تصادف های خطرناک در خیابان ایجاد می شد و عبور و مرور ما سخت می شد.

جواب حالا تو بگو صفحه 44 فارسی دوم

به کسی که کفش می دوزد، کفاش می گویند.

به کسی که پارچه می فروشد، پارچه فروش می گویند.

کلید ساز یعنی، کسی که کلید می سازد.

برچسب شده در: