جواب صفحه ۴۵ ریاضی دوم


haladars آذر 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴۵ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 45 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 45 ریاضی دوم

3 عدد بعدی را بنویسید.

1,5,9,13,17,21,25,29
3,8,13,18,23,28,33
1,2,4,7,11,16,22,29

کامل کن

هر ساعت چه زمانی را نشان می‌دهد؟ مانند نمونه بنویس.

جواب صفحه 45 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه