جواب صفحه ۴۵ ریاضی هفتم

جواب صفحه ۴۵ ریاضی هفتم

آبان 28, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 45 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 45 ریاضی هفتم

1- با انواع زاویه‌ها در سال گذشته آشنا شده‌اید، زاویه‌ها را نام گذاری کنید و نوع هر کدام را مشخص کنید.

جواب صفحه 45 ریاضی هفتم
جواب صفحه 45 ریاضی هفتم

2- تساوی بین زاویه‌ها را کامل کنید.

image 327

3- دو زاویهٔ مساوی را به صورت روبه رو در شکل مشخص می‌کنیم:

علامت‌ها نشان می‌دهند که:
نیمساز: زاویه را به قسمت مساوی تقسیم می‌کند.

image 328

4- در شکل مقابل Ox نیمساز زاویه aOb  است. زاویهٔ O۱ با کدام زاویه مساوی است؟ 

با زاویه O۲

تساوی این دو زاویه را با علامت گذاری روی شکل نشان دهید.


نیمساز: زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند.

image 329

5- در شکل مقابل دو خط یکدیگر را در نقطهٔ O قطع کرده‌اند.

image 330

می‌دانیم O = ۷۰ است. اندازهٔ زاویه‌های دیگر را با نوشتن یک تساوی پیدا کنید.

O۲ = ۱۸۰ – ۷۰ = O۴
O۳ = O۱ = ۷۰

جواب کاردرکلاس صفحه ۴۵ ریاضی هفتم

1- زاویه‌های  O۴ ، O۳ ، O۲ ، O۱ همه با هم برابرند. جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید.

image 332

2- برای زاویه‌های متمم و مکمل تساوی بنویسید.

جواب صفحه 45 ریاضی هفتم
جواب صفحه 45 ریاضی هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. ناشناس

    عالی👍😍❤

  2. ناشناس

    عالی*****