در این نوشته با جواب صفحه 46 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 46 علوم هفتم

گفت‌وگو کنید

می‌دانید شیشه در اثر ضربه می‌شکند. دربارۀ اینکه چگونه خمیر شیشه‌ای را به شکل‌های مختلف درمی‌آورند در کلاس گفت‌وگو کنید.

جواب صفحه 46 علوم هفتم
جواب صفحه 46 علوم هفتم

مهم‌ترین وسیله‌ٔ شیشه‌گری لوله‌ای به طول 100 الی 120 سانتی‌متر از فولاد یا آلیاژی مخصوص است که به آن دُم گفته می‌شود. این لوله تو خالی است و برای برداشتن شیشه از داخل کوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. طرز استفاده چنین است که شیشه‌گران آن را به داخل شیشه مذاب فرو می‌برند و کمی آن را می‌چرخانند، بعد از برداشتن مقدار کمی از شیشه مذاب در لوله می‌دمند. به این ترتیب گوی کوچکی به نام گوی اول به دست می‌آید، بعد از سرد شدن این گوی، مجدداً دم را به داخل شیشه مذاب فرو برده و شیشه لازم را برای ساخت وسیله مورد نظر بر می‌دارند. برای تراش دادن این گونه وسایل از سنگ‌های مخصوصی که درجه سختی آنها بیش‌تر از شیشه است استفاده می‌کنند و بعد آنها را صیقل داده، تا تنوع لازم به دست آید.

فعالیت

نمودار زیر زمان تقریبی پیش‌بینی شده (برحسب سال) برای پایان یافتن اندوخته‌های شناخته شده از چند ماده را نشان می‌دهد. دربارۀ داده‌های این نمودار در کلاس گفت‌وگو کنید.

image 161
زمان تقریبی پایان یافتن برخی اندوخته‌های طبیعی

با توجه به نمودار از بین مواد داده شده، زمان پیش‌بینی شده برای مصرف طلا خیلی کم‌تر از بقیه مواد است و این عامل خود سبب گرانبها بودن آن شده است.

زمان‌های پیش‌بینی شده برای مصرف این اندوخته‌های شناخته شده به دو عامل بستگی دارد: میزان تقاضا برای مصرف ماده و میزان پیش‌بینی شده برای مصرف اندوخته‌های شناخته شده از آن کم‌تر خواهد بود.

جوابی دیگر: این نمودار نشان می دهدکه مقدار آهن و کروم آن قدر زیاد است که تا بیش از 300 سال نیازمان را برطرف می کند اما ذخایر روی، طلا و قلع آن قدرکم است که کمتراز 40 سال دیگر تمام می شود پس باید به فکر بازیافت و استفاده دوباره این مواد باشیم یامیزان مصرف را کنترل کنیم

برچسب شده در: