در این نوشته با جواب صفحه 46 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 46 مطالعات سوم

منابع طبیعی، نعمت های خداوند هستند. خداوند این نعمت ها را به ما داده است تا از آن ها به خوبی استفاده کنیم. چگونه درست مصرف کنیم؟

با صرفه جویی

چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟

به جای کیسه های پلاستیکی یا کاغذی از کیسه های پارچه ای استفاده کنیم.

هم فکری کنید و پاسخ دهید

1- آیا شما و افراد خانواده تان پس انداز می کنید؟ چگونه؟ پس انداز چه فایده هایی دارد؟

بله؛ با کنار گذاشتن مقداری از پول خود و صرفه جویی در مصرف.

فایده های پس انداز:

۱) در مواقع ضروری می توانیم با استفاده از پس انداز، مشکلات خود را برطرف کنیم.

۲) باعث می شود که ما به دیگران نیاز پیدا نکنیم.

2- اسراف یعنی چه؟ چند نمونه مثال بزنید.
از معلم خود یا بزرگترها بپرسید خداوند در قرآن درباره ی اسراف چه فرموده است؟

اسراف یعنی زیاده روی در مصرف چیزی و استفاده ی نادرست از آن، مانند باز گذاشتن شیر آب، نخوردن کامل غذا و میوه، زیاد خریدن لباس، لوازم تحریر و …

خداوند در قرآن می فرماید «اسراف کنندگان برادران شیطان اند و خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.»

3- چرا وقتی غذا می خوریم از خداوند تشکر می کنیم؟

چون از یکی از نعمت های خداوند استفاده کرده ایم.