جواب صفحه ۴۷ ریاضی چهارم

جواب صفحه ۴۷ ریاضی چهارم

آبان 29, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 47 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 47 ریاضی چهارم

1- شما هم برای عبارت زیر تمام جواب‌های ممکن را پیدا کنید. حالت‌های نامطلوب را کنار بگذارید تا پاسخ‌های درست به دست آیند.

◻×9<56

جواب صفحه 47 ریاضی چهارم
جواب صفحه 47 ریاضی چهارم

چه عددی را در مربّع قرار دهیم که حاصل آن نزدیک‌ترین عدد به 56 باشد؟ 6

2- در زیر جمع دو عدد دورقمی را مشاهده می کنید. مانند نمونه در جاهای خالی فقط عددهای یک رقمی قرار دهید. تمام پاسخ‌های ممکن را بنویسید و آنها را با جواب‌هایی که دوستانتان داده‌اند، مقایسه کنید.

image 365

3- شکل زیریک مربّع به ضلع 10 را نشان می‌دهد که از 100 مربّع کوچک‌تر درست شده است.

image 358

10×10=100

حالا برای شکل‌های زیر، مانند نمونه، یک ضرب بنویسید و تعداد مربّع‌های کوچک را به دست آورید.

image 364

20×30= 600

image 361

20×10=200

جواب صفحه 47 ریاضی چهارم

30×30=900

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه