جواب صفحه ۴۷ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه ۴۷ ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۴۷ ریاضی چهارم

۱- شما هم برای عبارت زیر تمام جواب‌های ممکن را پیدا کنید. حالت‌های نامطلوب را کنار بگذارید تا پاسخ‌های درست به دست آیند.

◻×۹<56

جواب صفحه 47 ریاضی چهارم
جواب صفحه ۴۷ ریاضی چهارم

چه عددی را در مربّع قرار دهیم که حاصل آن نزدیک‌ترین عدد به ۵۶ باشد؟ ۶

۲- در زیر جمع دو عدد دورقمی را مشاهده می کنید. مانند نمونه در جاهای خالی فقط عددهای یک رقمی قرار دهید. تمام پاسخ‌های ممکن را بنویسید و آنها را با جواب‌هایی که دوستانتان داده‌اند، مقایسه کنید.

image 365

۳- شکل زیریک مربّع به ضلع ۱۰ را نشان می‌دهد که از ۱۰۰ مربّع کوچک‌تر درست شده است.

image 358

۱۰×۱۰=۱۰۰

حالا برای شکل‌های زیر، مانند نمونه، یک ضرب بنویسید و تعداد مربّع‌های کوچک را به دست آورید.

image 364

۲۰×۳۰= ۶۰۰

image 361

۲۰×۱۰=۲۰۰

جواب صفحه 47 ریاضی چهارم

۳۰×۳۰=۹۰۰

گام به گام سایر صفحات درس حل مسئله با راهبرد الگو سازی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه