در این نوشته با جواب صفحه 47 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 47 علوم هفتم

فکر کنید

برای محافظت از منابع طبیعی سه راه پیشنهاد شده است که عبارت‌اند از: «کاهش مصرف، بازیافت، مصرف دوباره»

نمودار زیر، کدام یک از راه‌های بالا را برای حفظ منابع آهن نشان می‌دهد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

جواب صفحه 47 علوم هفتم
جواب صفحه 47 علوم هفتم

این تصویر تولید ظرف فلزی را که برای تولید آن مواد اولیه و انرژی زیادی صرف می شود را نشان می دهد همچنین با توجه به تصویر می توان دوباره ظروف مستعمل  رابه شمش تبدیل کرده و در تولید ظروف جدید از آن استفاده کرد که به این روش بازیافت گفته می شود

کاهش مصرف که می‌تواند شامل سه راه:

1- مصرف دوباره (در تهیه بعضی از ابزارها)

2- بازیافت (جمع‌آوری آهن و شیشه و مجدداً از آنها بعد از مراحل ذوب دوباره استفاده کنیم.)

3- استفاده از جایگزینی (موادی مثل: پاکت‌ها، پلاستیک و پروفایل‌ها، ستون‌های بتنی که باعث کاهش مصرف می‌شود)

گفت‌وگو کنید

هر یک از عبارت‌های داده شده به یکی از روش‌های محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست اشاره می‌کند. دربارۀ اینکه هر عبارت بیانگر کدام روش است در کلاس گفت‌و‌گو کنید.

الف) ظرف‌های شیشه‌ای سس، ترشی و … را می‌توان شست و حبوبات را داخل آنها نگهداری کرد. مصرف دوباره

ب) برای خرید میوه با خود زنبیل یا کیسۀ پارچه‌ای می‌بریم . کاهش مصرف

پ) قوطی‌ها و ظرف‌های فلزی خراب را در کارخانه پس از ذوب کردن به حالت شمش در می‌آورند.  بازیافت

برچسب شده در: