جواب صفحه ۴۸ ریاضی چهارم


haladars آبان 29, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴۸ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 48 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 48 ریاضی چهارم

image 366

2×(40+3)=80+6=86

ب) حاصل ضرب‌ها را به دست آورید و جاهای خالی را پر کنید.

image 367

3×(100+20+3)= 300+60+9=369

image 369

4×(10+7)= 40+28=68

2- الف) با توجّه به شکل، توضیح دهید چگونه دو دسته‌ی ده تایی به 4 دسته‌ی ده تایی اضافه می‌شود.


28 تا یکی داریم که با 20 تا از آن‌ها دو بسته‌ی ده‌تایی درست می‌کنیم و 4 بسته ده تایی هم داشتیم که روی هم می‌شود 6 بسته ده تایی

image 368
image 367

ب) ضرب‌های بالا را می‌توانیم به صورت خلاصه نیز بنویسیم و حاصل را پیدا کنیم.

image 370

1- حاصل ضرب‌ها را به دست آورید.

image 371

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه