در این نوشته با جواب صفحه 48 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 48 زمین شناسی یازدهم

فکر کنید

مقدار املاح موجود در آب دو چاه 1 و 2 شکل زیر را با هم مقایسه کنید.

image 59

چاه شماره 2 به دلیل نزدیک بودن به نواحی کوهستانی و منطقه تغذیه مقدار املاح معدنی ان کمتر و آب شیرین تر است ولی چاه شماره 1 به دلیل دور بودن از منطقه تغذیه و حرکت آب در مسیر طولانی و ترکیب شدن املاح معدنی در طول مسیر، مقدار املاح معدنی آن بیشتر است و 

گفت و گو

1- در مناطق خشک، هر چقدر بهره برداری از آب های زیرزمینی بیشتر باشد، کیفیت آب، نامطلوب تر است. دلیل آن را توضیح دهید.

در سفره های آب زیر زمینی همیشه آب شور به دلیل سنگین تر بودن در زیر منابع آب شیرین قرار دارند.با افزایش بهره برداری بی رویه از آب های زیر زمینی، منابع آب شیرین تمام شده و آب شورتر و شورتر می گردد و…

2- در شهرهایی که نزدیک سواحل دریاها قرار دارند با پایین آمدن سطح ایستابی، چه مشکلاتی را ایجاد می کند؟

باعث می شود که آب دریا که دارای املاح بیشتری است وارد آب های زیر زمینی شود.