در این نوشته با جواب صفحه 48 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 48 مطالعات سوم

1- ما هر روز مقداری زباله تولید می‌کنیم. هم‌فکری کنید و چند راه پیشنهاد کنید تا در خانه یا مدرسه زباله‌ی کم‌تری تولید شود.

 آشغال میوه یا سبزی و برگ خشک درختان را در باغچه دفن کنیم تا به کود تبدیل شود. مواد پلاستیکی و کاغذهای مصرف شده را برای بازیافت به غرفه‌های شهرداری تحویل دهیم. از ظروف یک‌بار مصرف استفاده نکنیم.

2- پرس‌وجو کنید خانواده‌ها برای بیرون گذاشتن زباله چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

 کیسه‌ی زباله‌های تر (خیس) و زباله‌های خشک را از یک‌دیگر جدا کنند. ساعت ۹ شب زباله‌ها را در سطل‌های مخصوص زباله بگذارند. کیسه‌های زباله را محکم ببندند.

جواب متفاوت:زباله های خشک، تر، کاغذی را از یکدیگر جدا کنیم.

زباله ها را در کیسه های استاندارد قرار داده و در آن را محکم ببندیم.

زباله ها را هر شب ساعت 9 در محل جمع آوری آنها قرار دهیم.