جواب صفحه ۴۸ مطالعات سوم


haladars بهمن 17, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴۸ مطالعات سوم

در این نوشته با جواب صفحه 48 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 48 مطالعات سوم

به نقشه ی زیر نگاه کنید.

جواب صفحه 48 مطالعات سوم
جواب صفحه 48 مطالعات سوم

1- وقتی وارد خانه می شویم، کدام مکان ها، سمت راست و کدام مکان ها سمت چپ ما قرار دارد؟

– سمت راست: رهرو، دستشویی، آشپزخانه

سمت چپ: حمام، اتاق خواب ها، حیاط

٢- کدام مکان روبه روی ما است؟

پذیرایی

۳- حمام بین کدام مکان ها قرار دارد؟

بین راهرو و اتاق خواب

۴- کدام اتاق ها به حیاط راه دارند؟ آشپزخانه در کدام سمت قرار گرفته است؟

اتاق خوابی که دارای راه پله است.

سمت راست

مشاهده کنید

1- شما در شهر زندگی می کنید یا در روستا؟

در شهر

۲- خانه ی شما از چه مکان هایی تشکیل شده است؟ نام ببرید. آیا حیاط دارید؟

پذیرایی، اتاق خواب، آشپرخانه، سرویس بهداشتی، حمام

بله

٣- وقتی داخل خانه می شوید، در سمت چپ و سمت راست شما کدام مکان ها قرار دارد؟

سمت راست: آشپزخانه

سمت چپ: پذیرایی، اتاق خواب ها، سرویس بهداشتی و حمام.

۴- کدام مکان از بقیه ی قسمت ها بزرگ تر است؟ کدام مکان کوچک تر است؟

پذیرایی از همه بزرگتر و حمام از همه کوچک تر است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه