در این نوشته با جواب صفحه 49 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 49 ریاضی دوم

1- دو نیمه‌ی سمت راست و چپ شکل و دو نیمه‌ی بالا و پایین شکل نسبت به خط‌های تقارن کاملاً مثل هم هستند. به طوری که اگر از روی خط‌ها تا کنیم، دو طرف به طور کامل همدیگر را می‌پوشانند. حالا شما شکل‌های زیر را مانند نمونه‌ی بالا با رسم 2 خط، به 4 قسمت مثل هم تقسیم کنید.

image 480
image 483

2- با توجّه به خط‌های تقارن، ابتدا نیمه‌ی سمت راست شکل را کامل کنید. حالا نیمه‌ی پایین شکل را طوری کامل کنید که 4 قسمت آن کاملا مثل هم باشند. سپس آن را رنگ کنید.

جواب صفحه 49 ریاضی دوم

کامل کن

ساعت چند است؟ 5

image 482

قسمت رنگ شده نشان می‌دهد که عقربه‌ی ساعت چقدر حرکت کرده است.

حالا ساعت چند است؟ پنج و ربع

image 479

می‌توانیم بگوییم ساعت زمان 5 و ربع را نشان می‌دهد.

برچسب شده در: