در این نوشته با جواب صفحه 49 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 49 هدیه ششم

فکر کنید و با مشورت دوستانتان بگویید ما چگونه می توانیم از توجّه امام زمان  )عَجَّلَ اللّٰهُ فَرَجه( و دعاهای ایشان بهره مند شویم؟

از آنجا که امام همواره به یاد ما و مراقب اعمال ما هستند، پس ما هم لحظه ای از ایشان غافل نشویم و قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنیم که آیا کار ما باعث شادی یا موجب ناراحتی ایشان می شود. اگر بتوانیم هر لحظه دل امام زمان (ع) را با رفتار ها و اعمال شایسته مان شاد کنیم قطعا دعای خیر آن حضرت شامل حال ما خواهد بود.

چه دعاهایی درباره ی امام زمان )عَجَّلَ اللّٰهُ فَرَجه( می شناسید؟

دعای فرج، دعای ندبه، دعای عهد، دعای سلامتی امام زمان (عج)

برچسب شده در: