جواب صفحه ۴۹ کتاب کار زبان هفتم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴۹ کتاب کار زبان هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 49 کتاب کار زبان هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 49 کتاب کار زبان هفتم

۴. در یک پرسشنامه اینترنتی از شما خواسته شده است به انگلیسی بنویسید که برای موارد زیر، چه رنگی را ترجیح می دهید.

برعهده شما!

5. فرض کنید عموی شما تولید کننده و فروشنده لباس است و مشتریان خارجی هم از مغازه اش خرید می کنند. او از شما می خواهد برای اجناس زیر، فهرستی به انگلیسی تهیه کنید تا آن را برای ارائۀ صورت حساب به خریداران خارجی، در رایانۀ مغازه، ذخیره کند.

١. تی شرت               ۶. پیراهن

٢. روسری                 ٧. شلوار

٣. مانتو                    ٨. کفش

۴. دستکش               ٩. کت و شلوار

۵. کاپشن                 10. چادر

جواب صفحه 49 کتاب کار زبان هفتم
جواب صفحه 49 کتاب کار زبان هفتم

6. شما تاکنون حروف داخل کادر زیر را خوانده اید. سعی کنید با این حروف کلمات انگلیسی را بنویسید که ما در زبان فارسی از آنها استفاده می کنیم.

a, k, m, e, b, p, i, t, n, u, s, g, d, l, r

Bank               …………….           …………….           …………….

Manteau          …………….           …………….           …………….

کلمات بصورت زیر خواهند بود:

Bank                       Salad                    Bad                   Stadium

Manteau                  Cake                 Address                Standard

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه