جواب صفحه ۵ ریاضی دوم


haladars مهر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 5 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 5 ریاضی دوم

با توجّه به شکل جدول‌ها را کامل کنید:

image 128 7

نوشتن عددها را ادامه دهید:

10,20,30,40,50,60,70,80,90

ده – بیست – سی – چهل – پنجاه – شصت – هفتاد – هشتاد – نود

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه