جواب صفحه ۵ ریاضی هفتم ⚡️ راهبرد الگویابی

در این نوشته با جواب صفحه ۵ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۵ ریاضی هفتم

راهبرد الگویابی

۱- سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید. رابطهٔ بین عددها را توضیح دهید.

– عددها سه تا سه تا اضافه می‌شوند.

۲۲ و 19 و ۱۶ و ۱۳ و ۱۰ و ۷ و ۴ و ۱

– حاصل ضرب هر عدد طبیعی در خودش

  49 و ۳۶ و ۲۵ و ۱۶ و ۹ و ۴ و ۱

– حاصل تقسیم هر عدد بر ۲

۱ و ۲ و ۴ و ۸ و ۱۶ و ۳۲ و ۶۴

۲- شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می‌شود؟ چرا؟

image 25

۲۸ ، ۲۵ ، ۲۲ ، ۱۹ ، ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۰ ، ۷ ، ۴ ، ۱

با دقت در شکلها متوجه میشویم هر شکل با اضافه کردن ۳ واحد به شکل قبلی به دست می آید که الگوی
آن این چنین است که شکل دهم با ۲۸ چوب کبریت ساخته خواهد شد.

۳- اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کند، چه کسری از شکل شمارهٔ ۶، رنگی است؟

image 113

گام به گام سایر صفحات درس راهبرد حل مسئله

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

5 دیدگاه ها