در این نوشته با جواب صفحه 50 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 50 تحلیل فرهنگی دوازدهم

جواب بررسی و گفت و گو کنید صفحه 50 تحلیل فرهنگی دوازدهم

محل زندگی شما، مهاجرپذیر است یا مهاجرفرست؟ در محل سکونت شما چه اقوامی زندگی می‌کنند و چه خرده فرهنگ‌هایی دارند؟ مهاجران و اقوام مختلف چه عناصری را اشاعه می‌دهند؟ تبادل فرهنگی بین آن‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؟

پاسخ اول:

بسته به محل زندگی دانش آموز باید جواب داده شود؛ به عنوان مثال برای شهر مقدس مشهد:

محل زندگی مهاجر پذیر است. اقوام کرد، ترک، فارس، لر، بلوچ و … زندگی می کنند. خرده فرهنگ های زیادی دارند. این مهاجران و اقوام رسم و رسومات و آداب خود که گاها مشترک و گاها غیر مشترک هستند را اشاعه می کنند. تبادل فرهنگی بین آن ها گاها با ضرب المثل، تبادل واژه ها و ازدواج بین دو خانواده با اقوام مختلف انجام می پذیرد.

پاسخ دوم:

شهرستان محل سکونت ما از برخی از مناطق روستایی و مناطق همجوار مهاجر می پذیرد و به شهر اصفهان و شهرهای بزرگ تر و پایتخت کشور مهاجر می فرستد. در شهرستان محل سکونت ما اقوام ترک لر فارس زندگی می کنند.

هر کدام از این اقوام دارای خرده فرهنگ هایی هستند. برخی از آداب و رسوم مانند جشن ها مراسم ازدواج و عزاداری را نشان می دهند. برخی از واژه ها و ضرب المثل ها بین این اقوام تبادل می شود.

جواب تجزیه و تحلیل کنید صفحه 50 تحلیل فرهنگی دوازدهم

حدیث پیامبراکرم (ص) در زمینه علم‌آموزی از دیگران را که فرمودند: «اطُلبُ العِلمْ وَلوَ بَِالصّینَِ»، از منظر تبادل فرهنگی تجزیه و تحلیل کنید.

شرط اصلی در تبادل فرهنگی این است که با حفظ باورهای بنیادین، تبادل در سطح برخی عناصر سازگار با عناصر بنیادین فرهنگی صورت بگیرد. در این حدیث توصیه پیامبر (ص) این است که چون علم آموزی با بنیان های اصلی دین اسلام سازگار است، لذا مسلمین می توانند عناصر مربوط به علم از فرهنگهای غیر دینی نیز اخذ نمایند.