جواب صفحه ۵۰ ریاضی هشتم


haladars آبان 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۰ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه 50 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 50 ریاضی هشتم

1- هر خانهٔ جدول زیر را با علامت × یا * یا کامل کنید.

 ضلع‌های روبه رو برابرضلع‌های روبه رو موازیزاویه‌های روبه رو برابرقطرها منصّفقطرها برابر
متوازی الاضلاع****×
مستطیل*****
لوزی****×
مربع*****
جواب صفحه 50 ریاضی هشتم

2- اندازهٔ زاویه‌های داخلی و خارجی یک هشت ضلعی منتظم را پیدا کنید.

image 227

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه