جواب صفحه ۵۰ ریاضی هشتم ⭐️ تمرین های ترکیبی

در این نوشته با جواب صفحه ۵۰ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۵۰ ریاضی هشتم

۱- هر خانهٔ جدول زیر را با علامت × یا * یا کامل کنید.

 ضلع‌های روبه رو برابرضلع‌های روبه رو موازیزاویه‌های روبه رو برابرقطرها منصّفقطرها برابر
متوازی الاضلاع****×
مستطیل*****
لوزی****×
مربع*****
جواب صفحه ۵۰ ریاضی هشتم

۲- اندازهٔ زاویه‌های داخلی و خارجی یک هشت ضلعی منتظم را پیدا کنید.

image 227

گام به گام سایر صفحات زاویه های خارجی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه