جواب صفحه ۵۰ ریاضی چهارم


haladars آبان 29, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۰ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 50 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 50 ریاضی چهارم

حاصل ضرب‌های زیر را با هر روشی که می‌توانید به دست آورید. راه حلّ خود را با دوستانتان مقایسه کنید.

image 373
image 376

با توجّه به شکل، حاصل ضرب را به دست آورید و جاهای خالی را پر کنید.

جواب صفحه 50 ریاضی چهارم
جواب صفحه 50 ریاضی چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه