جواب صفحه ۵۰ علوم دوم


haladars مهر 30, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۰ علوم دوم

در این نوشته با جواب صفحه 50 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 50 علوم دوم

گفت و گو کنید

1- چرا سایه تشکیل می‌شود؟

زیرا جسم جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه ای در پشت آن ایجاد می شود.

2- آیا سایه‌ی تمام اجسامی که در مقابل نور گرفتید، مثل هم تیره است؟

خیر

3- آیا با شیشه هم می‌توانید سایه درست کنید؟ امتحان کنید.

خیر زیرا نور از شیشه عبور می‌کند.

ایستگاه فکر

آیا در روز آفتابی می‌توانید سایه‌ی خودتان را از بین ببرید؟ چگونه؟

بله، زمانی که کاملا زیر منبع نور خورشید بایستیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه