در این نوشته با جواب صفحه 51 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 51 علوم چهارم

فکرکنید

با توجّه به شکل بالا، هر یک از سنگ‌های زیر را در کدام قسمت رودخانه می‌بینید؟


الف) کنار و بالای رودخانه       
ب) در مسیر رودخانه           
ج) در انتهای مسیر و کف رودخانه

جواب صفحه 51 علوم چهارم
جواب صفحه 51 علوم چهارم

فعالیت

وسایل و موادّ لازم: ظرف شبیه آکواریوم، آب، تخته‌ی صاف، سنگ ریزه، لیوان، شن، ماسه

1- در یک ظرف شفّاف، مانند تصویر، تا نیمه آب بریزید.
2- تخته‌ی نازک و صافی را مانند شکل درون ظرف قرار دهید.
3- یک لیوان سنگ ریزه را روی تخته بریزید.
4- مرحله‌ی 3 را به ترتیب با شن و ماسه تکرار کنید.

image 122

5- مشاهده‌های خود را یادداشت کنید. مواد ریخته شده در ظرف لایه‌لایه روی هم انباشته شده‌اند.

از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ رسوبات به موازات هم ته‌نشین می‌شوند؛ به همین دلیل سنگ‌های رسوبی حالت لایه‌لایه دارند.

برچسب شده در: