در این نوشته با جواب صفحه 52 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 52 تفکر و سواد رسانه دهم

عکس و مکث

image 90
جواب صفحه 52 تفکر و سواد رسانه دهم

این تصویر به ضرب المثل: (گر خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو) اشاره دارد؛ همه ما ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی داریم که نباید آنرا نادیده بگیریم. هر یک از ما ویژه، خاص و اصیل هستیم؛ پس چرا باید شأن خود را با تبدیل شدن به کپی از یک فرد یا جمع، کم کنیم؟ پس بهتر است خودمان باشیم و بدون تفکر به دنبال جماعت نرویم.

فعالیت در خانه

به طور حتم، شما در طول زندگی، تغییراتی در افکار و رفتار خود داشته اید. یکی از مؤثرترین پیام هایی را، که دریافت کرده اید و به اقناع و تغییری جدی در شما منجر شده است، بررسی کنید و علّت این تأثیر گذاری قابل توجه را بنویسید.

پاسخ تجربه نگاری: برعهده دانش آموز می باشد. به عنوان مثال، تبلیغات و مقایسه کنسول های بازی پلی استیشن 5 و ایکس باکس سری ایکس بر من تاثیر داشت و باعث شد تا کنسول پلی استیشن 5 را خریداری کنم. این مورد دارای فنون مقایسه است.

– به عنوان مثال متن پوستری در ارتباط با انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه:

«به من رای بدهید، من برای شما امکان استفاده از میز پینگ گنگ را فراهم می کنم.»

فنون استفاده در این متن: تطمیع، ادعای آشکار