جواب صفحه ۵۲ فارسی دوم


haladars آبان 12, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۲ فارسی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 52 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 52 فارسی دوم

درست یا نادرست صفحه 52 فارسی دوم

1- ما در دعا با خدا درِد دل می‌کنیم.

درست

2- همه، آدم‌های مهربان را دوست دارند.

درست

3- ما فقط برای خودمان دعا می‌کنیم.

نادرست

4- ……………………………………… .

4- دعا یعنی درد و دل کردن با خدا.

درست

جواب گوش کن و بگو صفحه 52 فارسی دوم

1- دعا یعنی چه؟

دعا یعنی حرف زدن با خدا و یاری خواستن از او.

2- چرا خدا را شکر می‌کنیم؟

زیرا خدا به ما نعمت های زیادی داده و به لطف و رحمت اوست که خیلی چیزها داریم.

3- چه کارهایی می‌توانی انجام‌دهی تا خدا تو را بیشتر دوست داشته باشد؟

سعی می کنم به بزرگ ترهای خودم احترام بگذارم و با همه مهربان و خوش اخلاق باشم تا خدا من را بیشتر دوست داشته باشد.

4- ……………………………………………………… .

4- چرا همه پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها را دوست دارند؟

زیرا بسیار مهربان و دلسوز هستند و به همه محبت می کنند.

جواب حالا تو بگو صفحه 52 فارسی دوم

جواب صفحه 52 فارسی دوم
جواب صفحه 52 فارسی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه