جواب صفحه ۵۲ فارسی دوم

در این نوشته با جواب صفحه ۵۲ فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۵۲ فارسی دوم

درست یا نادرست صفحه ۵۲ فارسی دوم

۱- ما در دعا با خدا درِد دل می‌کنیم.

درست

۲- همه، آدم‌های مهربان را دوست دارند.

درست

۳- ما فقط برای خودمان دعا می‌کنیم.

نادرست

۴- ……………………………………… .

۴- دعا یعنی درد و دل کردن با خدا.

درست

جواب گوش کن و بگو صفحه ۵۲ فارسی دوم

۱- دعا یعنی چه؟

دعا یعنی حرف زدن با خدا و یاری خواستن از او.

۲- چرا خدا را شکر می‌کنیم؟

زیرا خدا به ما نعمت های زیادی داده و به لطف و رحمت اوست که خیلی چیزها داریم.

۳- چه کارهایی می‌توانی انجام‌دهی تا خدا تو را بیشتر دوست داشته باشد؟

سعی می کنم به بزرگ ترهای خودم احترام بگذارم و با همه مهربان و خوش اخلاق باشم تا خدا من را بیشتر دوست داشته باشد.

۴- ……………………………………………………… .

۴- چرا همه پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها را دوست دارند؟

زیرا بسیار مهربان و دلسوز هستند و به همه محبت می کنند.

جواب حالا تو بگو صفحه ۵۲ فارسی دوم

جواب صفحه 52 فارسی دوم
جواب صفحه ۵۲ فارسی دوم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

5 دیدگاه ها