در این نوشته با جواب صفحه 53 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 53 دین و زندگی دهم

پیام آیه زیر را بنویسید.

اللّهُ لا اِلهَ اِلّا هُوَ لَیَجمَعَنَّنکُم اِلی یَومِ القِیامَهِ لا رَیبَ فیهِ وَمَن اَصدَقُ مِنَ اللّهِ حَدیثًا

و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند. خداوند که هیچ خدایی جز او نیست قطعاً شما را در روز قیامت جمع می کند و چه کسی راستگوتر از خداست؟

مفهوم: تأکید قرآن بر حتمی بودن وقوع روز رستاخیز