در این نوشته با جواب صفحه 53 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 53 ریاضی سوم

کار در کلاس

1- با توجّه به شکل‌ها، برای هر کدام یک کسر بنویسید.

image 21
image 22

انجام بده

کدام دایره به 4 قسمت مساوی تقسیم شده است؟ چرا؟ سمت راست. چون دو بار از وسط نصف شده است.

image 23

با بازکردن دهانه‌ی پرگار به اندازه‌ی 2 سانتی‌متر، دایره‌ای به شعاع 2 سانتی‌متر رسم کنید. آن را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.

تمرین

image 24

برچسب شده در: