جواب صفحه ۵۳ فارسی دوم


haladars دی 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۳ فارسی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 53 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 53 فارسی دوم

بیاموز و بگو

به این کلمه‌ها توجّه کن:

کبری، عیسی، مصطفی، یحیی، مجتبی، مرتضی. حرف «ی» در پایان این کلمه‌ها صدای «آ» می‌دهد.

برای اینکه این کلمات را درست بخوانیم، روی حرف «ی» علامت «  ٰ» می‌گذاریم مانند موسیٰ.

– حالا بگو چه کلمه‌ای در درس به کار رفته است که حرف «ی» در آخر آن صدای «آ» می‌دهد.

حتی

جواب پیدا کن و بگو صفحه 53 فارسی دوم

1- کلمه هایی را که «ﻋ ﻌ ‍ع ع» دارند.

دعا – یعنی – موقع – سعی

2- جمله‌ای که علامت «!» دارد.

پس همیشه سعی می کنم با هم کلاسی هایم و حتی بچه های کوچک تر از خودم مهربان باشم تا تو مرا بیشتر دوست داشته باشی!

3- با توجه به متن درس در جای خالی کلمه ی مناسب قرار بده.

در ………. دعا با خدا سخن می گوییم و از او یاری می خواهیم.

موقع

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه