در این نوشته با جواب صفحه 53 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 53 فارسی دوم

بیاموز و بگو

به این کلمه‌ها توجّه کن:

کبری، عیسی، مصطفی، یحیی، مجتبی، مرتضی. حرف «ی» در پایان این کلمه‌ها صدای «آ» می‌دهد.

برای اینکه این کلمات را درست بخوانیم، روی حرف «ی» علامت «  ٰ» می‌گذاریم مانند موسیٰ.

– حالا بگو چه کلمه‌ای در درس به کار رفته است که حرف «ی» در آخر آن صدای «آ» می‌دهد.

حتی

جواب پیدا کن و بگو صفحه 53 فارسی دوم

1- کلمه هایی را که «ﻋ ﻌ ‍ع ع» دارند.

دعا – یعنی – موقع – سعی

2- جمله‌ای که علامت «!» دارد.

پس همیشه سعی می کنم با هم کلاسی هایم و حتی بچه های کوچک تر از خودم مهربان باشم تا تو مرا بیشتر دوست داشته باشی!

3- با توجه به متن درس در جای خالی کلمه ی مناسب قرار بده.

در ………. دعا با خدا سخن می گوییم و از او یاری می خواهیم.

موقع

برچسب شده در: