جواب صفحه ۵۴ ریاضی چهارم


haladars آبان 29, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۴ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 54 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 54 ریاضی چهارم

یکی از شیرهای خانه‌ی احمد چکّه می‌کند. احمد یک استکان را زیر شیر می‌گذارد.

پس از 10 دقیقه استکان پر از آب می‌شود. در یک ساعت چند استکان پر از آب می‌شود؟


یک ساعت برابر با 60 تا ده دقیقه است پس 6 استکان پر می‌شود.

هر 12 استکان آب یک بطری را پر می‌کند. در یک شبانه روز (24 ساعت) چند بطری پر از آب می‌شود؟

چون 6 استکان در یک ساعت پر می‌شود پس 12 استکان یا یک بطری در 2 ساعت پر می‌شود و چون 24=12×2 پس 12 بطری پر می‌شود.

اگر این شیر یک ماه چکّه کند، چند بطری آب می‌شود؟

30×12=360

قیمت هر بطری آب 250 تومان است.

قیمت مقدار آبی که از شیر چکّه می‌کند چند تومان می‌شود؟

360×250=90000

جواب صفحه 54 ریاضی چهارم
جواب صفحه 54 ریاضی چهارم

اگر در یک شهر کوچک 100 شیر آب در حال چکّه کردن باشند، قیمت مقدار آبی که هدر رفته است، در یک ماه چند تومان می‌شود؟

100×90000=9000000

در مورد راه‌های جلوگیری از به هدر رفتن آب در کلاس گفت‌وگو کنید.


به نظر شما از چه راه‌های دیگری ممکن است آب به هدر برود؟ باز گذاشتن شیر آب هنگام وضو و شستن ظرف‌ها
وظیفه‌ی ما برای جلوگیری از به هدر رفتن آب چیست؟ صرفه جویی در مصرف آب و تعمیر لوله کشی خانه
برای حلّ این مسئله می‌توانید از ماشین حساب هم کمک بگیرید.

1-  ضرب‌های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

3457×2708=9361556
4971×8230=4091130
1003×4900=4914700

2- در یک کارخانه 237 کارگر کار می‌کنند، عیدی هر کارگر در سال 1392 ، 947800 تومان بوده است.
در این کارخانه مجموع عیدی کارگران در آن سال چقدر شده است؟

237×947800=1750624200

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه