جواب صفحه ۵۵ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب صفحه ۵۵ ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۵۵ ریاضی سوم

فعالیت

image 25

اگر صورت دو کسر برابر شود، کدام کسر بزرگ‌تر می‌شود؟ توضیح دهید. 

کسری بزرگتر است که مخرج آن کوچکتر باشد زیرا هر چه مخرج کوچکتر باشد یعنی شکل به قسمت‌های کمتری تقسیم می‌شود و قسمت‌ها بزرگتر هستند.

image 26

کامل کن

عقربه‌ی بزرگ ساعت ۱۵ دقیقه حرکت کرده است. زاویه‌ی حرکت این عقربه را زاویه‌ی راست یا زاویه‌ی قائمه می‌گویند.

زاویه‌های یک مستطیل چه نوع زاویه‌ای هستند؟ راست
مستطیل چند زاویه دارد؟ ۴ زاویه

image 27

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه