در این نوشته با جواب صفحه 56 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 56 ریاضی دوم

1- آموزگار دسته‌های ده تایی و یکی را به گروه های 2 نفره می‌دهد.
9 دسته ی ده تایی را کنار هم بگذارید.
چه عددی ساخته می‌شود؟

90


یک دسته‌ی ده تایی دیگر کنار آن قرار دهید. حالا عدد صد ساخته شده است. این عدد را به صورت 100 می‌نویسند.
حالا از ابتدا دسته‌های ده تایی را یکی یکی بشمارید و کنار هم بگذارید و عددها را بنویسید.

10,20,30,40,50,60,70,80,90,100

image 497

2- 9 دسته ی ده تایی را کنار هم بگذارید. از یکی‌ها یکی یکی بردارید و کنار آن بگذارید.
هر بار عددی را که ساخته می‌شود، بنویسید.

90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100

image 495

در هر شکل چند تا مربّع کوچک وجود دارد؟ تعداد آن را بنویسید.

image 496

شکل‌های چهارم و پنجم را با خط کش کامل کنید.
تعداد مربّع‌های هر شکل را زیر آن بنویسید.

حدس می‌زنید شکل دهم چند تا مربّع دارد؟

100

شکل دهم را با خط کش کامل کنید و تعداد مربّع‌ها را بنویسید.

جواب صفحه 56 ریاضی دوم

برچسب شده در: